Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/11/2022 08:09

Hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Thông báo số 686 về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

Trước đó, ngày 22/12/2021, UBND thành phố có Văn bản số 9950/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2022. Trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 29/11/2022 (thứ Ba).

Nay do công việc đột xuất, Chủ tịch UBND thành phố hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, các nội dung công dân đăng ký gặp Chủ tịch UBND thành phố để chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết, đồng thời thông tin kết quả tới công dân theo quy định.

Giao Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn