Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/04/2020 07:20

Hải Phòng ban hành Kế hoạch hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 24/4/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai hỗ trợ kịp thời giúp người dân giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Triển khai Kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai; tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND thành phố.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn