Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/09/2020 10:25

Giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 5718/UBND-MT ngày 11/9/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Tại Văn bản này, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 3/4/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

Các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật và các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS