Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/06/2022 09:23

Đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt việc đối thoại công khai thì ít xảy ra các tranh chấp lao động tập thể

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 14/6, trong phiên họp sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đại biểu Quốc hội Tống Văn Băng (Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng) đã có bài phát biểu tham luận góp ý kiến bổ sung cho dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ.


Đại biểu Quốc hội Tống Văn Băng phát biểu tham luận tại Hội trường


Thứ nhất, về tên gọi dự thảo luật, đại biểu Tống Văn Băng thống nhất với tên gọi của dự thảo và đây là dự thảo có tên gọi mới so với kế hoạch do tiếp thu nhiều yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với việc mở rộng hơn so với Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do mở rộng phạm vi về khái niệm cơ sở và tích hợp được các vấn đề dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và trong khối đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước, kể cả chúng ta quy định thêm về nội dung chuyển từ Luật Thanh tra, nội dung liên quan đến Chương V là Thanh tra nhân dân trong luật này, nhằm bổ sung thêm cho vấn đề dân chủ ở cơ sở và cũng có ý kiến thảo luận cho rằng chúng ta cũng xem xét tên gọi là không đưa cụm từ thực hiện trong dự thảo. Tuy nhiên, trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành của chúng ta thì việc triển khai cụ thể một mục tiêu cần có hiệu quả hơn thì tiếp tục phải sử dụng động từ phía trước, ví dụ như là Luật Thi hành án dân sự, Luật Thi hành án hình sự, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... và nhất là chúng ta cần phải nhấn mạnh thêm cụm từ thực hiện trong luật để đảm bảo bởi vì các quy phạm của chúng ta cũng đã có nhiều các nội dung liên quan đến thực hiện về dân chủ. Tuy nhiên, vấn đề thực hiện cần phải được thực hiện hiệu quả trong thời gian tới hơn.

Thứ hai, vấn đề về cơ chế bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Điều 8. Đại biểu cũng thống nhất với các nội dung, hiện nay các nội dung văn bản quy phạm của chúng ta đã có quy định và một số các biện pháp chế tài. Tuy nhiên, ở trong luật này vấn đề thực tiễn thì chúng ta thấy nhiều hoạt động vẫn là hình thức hoặc là có một số chủ thể thì cũng đã lợi dụng các quy định về dân chủ để nhằm mục đích phá hoại hay ngăn cản, hay xâm phạm các quyền dân chủ của các chủ thể. Cho nên việc quy định các nội dung này về xử lý các chế tài theo hình thức chế tài hành chính, chế tài dân sự và chế tài hình sự là phù hợp để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thứ ba, về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp quy định tại Chương IV. Các nội dung quy định tại chương này gồm có 04 mục từ Điều 45 đến Điều 56 quy định các quyền của người lao động trong doanh nghiệp gồm các quyền tham gia ý kiến, người lao động quyết định, người lao động kiểm tra, người lao động giám sát và một mục về người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải thực hiện và nội dung này có nghĩa gián tiếp quy định quyền của người lao động trong doanh nghiệp.

Nội dung này có hai sự cần thiết và theo đại biểu Tống Văn Băng nên được quy định trong luật, vì:

+ Thứ nhất đây là những quy định phù hợp với Công ước quốc tế về quyền dân sự chính trị năm 1966 và Công ước về các quyền kinh tế - xã hội và văn hóa năm 1966 với nền tảng hướng tới là bảo vệ và đảm bảo các quyền về lao động, quyền con người tốt hơn.

Đối với các quy định của trong Bộ luật Lao động chúng ta đã tham chiếu và đưa vào trong Bộ luật Lao động các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn lo quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế đặc biệt là 08 công ước cơ bản của Luật Quốc tế cũng như chúng ta cũng đã đưa vào các nội dung liên quan đến một số các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới liên quan đến lao động ở trong nội dung này. Tuy nhiên, thực tế chúng ta vẫn hướng tới nội dung này. Theo quan điểm của tôi hiểu đây là chúng ta tham chiếu và hướng tới các nội dung liên quan đến các công ước của Tổ chức Liên hợp quốc.

+ Thứ hai, trong thực tế pháp luật về lao động cũng quy định về nguyên tắc tại các Điều 63, 64, 92, 98... của Bộ luật Lao động. Về thực hiện dân chủ và công khai trong Bộ luật Lao động 2019 và hướng dẫn cụ thể để thực hiện là chúng ta có Nghị định 145 năm 2020. Trước đó thực hiện theo Bộ luật Lao động năm 2012 chúng ta cũng đã có Nghị định 149 năm 2018 và Nghị định 60 của 2013. Tuy nhiên, thực tiễn các doanh nghiệp hiện nay việc đối thoại công khai, tôn trọng các quyền, nhất là quyền về lao động và quyền con người của người lao động ở nơi nào đã xuất hiện rất nhiều các tranh chấp lao động tập thể.

Trong báo cáo chung những đơn vị, các doanh nghiệp nào mà tổ chức tốt việc đối thoại công khai thì ít xảy ra các tranh chấp lao động tập thể. Những đơn vị nào mà tổ chức được công khai được các nội dung liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và công bố về thang bảng lương, các định mức vào lao động và tiền lương và tiền thưởng đặc biệt trong dịp lễ Tết... giảm thiểu rất nhiều tranh chấp lao động các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến Chương IV, có một số đại biểu còn băn khoăn về việc ảnh hưởng đến quan hệ lao động có thể sẽ gây xáo trộn. Tuy nhiên, trong thực tế quy chế dân chủ trong doanh nghiệp như việc đối thoại công khai người lao động được thực hiện nghiêm túc hơn ở các khối doanh nghiệp FDI chứ không phải ở trong các các khối khác. Mặt khác, nội dung này cũng được quy định chủ yếu ở giới hạn quyền của người lao động trong doanh nghiệp. Do đó, theo quan điểm của đại biểu Tống Văn Băng là không ảnh hưởng đến quan hệ lao động mà thúc đẩy quyền lao động, quyền con người trong doanh nghiệp hơn nữa. Để hạn chế hơn nữa những cách hiểu và cách áp dụng quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là khối ngoài nhà nước thì đại biểu đề nghị Ban soạn thảo có thể sẽ nghiên cứu thiết kế một điều luật quy định về áp dụng luật này với các luật khác liên quan để chúng ta đảm bảo các nội dung đến việc dẫn chiếu cũng như áp dụng trong thực tế tốt hơn.

LHT

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn