Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tăng cường khai thác các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển, xây dựng quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh hiện đại

(Tham luận của đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân tại phiên họp sáng 15/10/2020, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố)

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa Đại hội!

Lê Chân là một trong những quận trung tâm được mở rộng và đang phát triển với diện tích tự nhiên gần 12km2, được chia thành 2 vùng đô thị rõ nét: phía bắc đường Nguyễn Văn Linh có hạ tầng đô thị xuống cấp, mật độ dân cư đông; vùng đô thị phía nam đường Nguyễn Văn Linh tiếp giáp với sông Lạch Tray, có nhiều tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành nhưng trên thực tế, trong giai đoạn trước năm 2015, quận Lê Chân đã không có được sự tăng trưởng cao, không phát triển được đô thị mới, công tác chỉnh trang đô thị cũ còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo thành phố cũng như nhân dân trong quận. Việc khai thác các nguồn lực để phát triển còn có rất nhiều khó khăn khi kết quả thu ngân sách còn thấp, một số dự án trên địa bàn chậm, thậm chí có lúc dừng hẳn như Dự án đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 kéo dài 26 năm, dẫn tới không khai thác được, không thu hút được đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Việc chưa huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là từ nguyên nhân chủ quan, đó là không phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp còn nhiều hạn chế, mang tính hình thức, chung chung, chưa thực sự sâu sát, quyết liệt dứt điểm nên việc phát triển của quận còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đảng bộ quận lần thứ XXIII, đặc biệt dưới sự chỉ đạo sâu sát, sát sao, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Quận ủy đã nhận thức rất rõ đổi mới phương thức lãnh đạo là vấn đề căn bản, cốt lõi, quan trọng, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng đối với quá trình huy động, khai thác các nguồn lực cho đầu tư, pháp triển, xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cần phải thống nhất, đồng bộ, quyết liệt, bắt đầu từ người đứng đầu và thực hiện nhanh, mạnh mẽ đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế của thành phố cũng như yêu cầu của Thành ủy. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng có tính bản lề cho phát triển của quận, để trở thành đô thị văn minh hiện đại. Cùng với sự chỉ đạo rất rõ: rõ thời gian hoàn thành, rõ phương án thực hiện của Thành ủy, Quận ủy đã xác định phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó xác định 3 khâu đổi mới, đó là:

Thứ nhất, tập trung xây dựng, phát huy nguồn lực đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Bằng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của người đứng đầu cấp ủy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm người đứng đầu, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã đảm bảo tính thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt, dứt điểm hơn, khắc phục được sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, ý thức cảnh giác, tính gương mẫu, tự phòng của cán bộ, công chức về những suy thoái trong nội bộ, củng cố và tăng cường lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền một cách trực diện. Qua đó, tăng cường niềm tin và tính thuyết phục, giữ vững bản lĩnh trước các luồng thông tin thiếu tính xây dựng và không chính thống của các phần tử xấu, góp phần giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ, nâng cao bản lĩnh chính trị trước các việc khó.

Thứ hai, đổi mới phong cách, lề lối làm việc đảm bảo khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm của cán bộ công chức, qua đó giảm phiền hà trong thực thi công vụ, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh.

Đội ngũ cán bộ thể hiện sự tích cực, năng động, sáng tạo, chủ động hơn trong công việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát, tạo niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân thường xuyên được tổ chức, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời giải quyết các bức xúc, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa đảng bộ, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thứ ba, đổi mới việc triển khai thực hiện nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên bằng các công việc cụ thể

Đối với các nghị quyết, chương trình hành động và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, trực tiếp là Thành ủy, Quận ủy đã tổ chức nghiên cứu kỹ, khẩn trương quán triệt và triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân rõ kế hoạch thực hiện, rõ thời gian hoàn thành và rõ kết quả, từ đó đã có những kết quả, hiệu quả cao hơn.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy tại các Nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội cùng với 3 khâu đột phá nêu trên, quận Lê Chân đã và đang có những chuyển biến rõ nét, tích cực trong việc thu hút nguồn lực đầu tư để xây dựng phát triển.

Quy mô kinh tế quận tăng nhanh và được mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tương đối rõ nét từ công nghiệp - xây dựng sang thương mại - dịch vụ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của quận trong giai đoạn 2016-2020 đạt 40.843 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm 89%. Toàn quận đã thu hút 30 dự án triển khai, thu hồi khoảng 200ha đất của gần 1.500 hộ dân, trong đó có 06 dự án phát triển nhà và đô thị mới với diện tích 91,95ha như Vinhome Marina, khu đô thị Agape của Singapore, làng Việt Kiều Anh, chung cư Minato của Nhật…

Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, được sự ủng hộ cao của nhân dân. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã và đang được triển khai hiệu quả, đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị quận Lê Chân trong giai đoạn 2016 - 2020 với sự xuất hiện của trung tâm thương mại quốc tế Aeon Mall Hải Phòng - Lê Chân, khách sạn 5 sao Nikko, dự án Hồ Sen - Cầu Rào 2 đã 26 năm chưa hoàn thành nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự tập trung nguồn lực của HĐND, UBND thành phố, công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thông xe trong tháng 10 và sẽ hoàn thành vào tháng 12/2020 bao gồm cả phần mở rộng đến đường Tô Hiệu.

Công tác chỉnh trang đô thị có kết quả bước đầu với việc thực hiện tốt Nghị quyết 05 của HĐND thành phố, qua đó đã nâng cấp 800 ngõ với chiều dài gần 60km, trong đó có 3,8km đường dân sinh ven đường sắt, giúp nhân dân cải thiện môi trường sống và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực, các điểm nóng.

Kính thưa Đại hội!

Đoàn đại biểu quận Lê Chân đã thống nhất cao về các phương hướng, mục tiêu trong Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí và có thêm một số đề xuất như sau:

Thứ nhất, thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án, hạ tầng trọng điểm, nhất là hạ tầng giao thông đô thị đã được xác định để tạo thành các bước đột phá chiến lược của thành phố trong 5 năm tới như đầu tư tuyến đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, tạo cơ sở để thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp lớn trong nước, phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ hai, thành phố nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, đặc biệt các việc có tác động lớn tới người dân như giải phóng mặt bằng, tái định cư, cải tạo chỉnh trang phát triển đô thị, cùng với việc nâng cao điều kiện sinh hoạt, nâng cao mức sống của người dân.

Thứ ba, thành phố phát huy kết quả đã đạt được như về phân cấp vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý hơn nữa, ủy quyền cho các địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cải cách thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp góp phần thu hút nhiều nguồn lực, đưa thành phố trở thành nơi hội tụ các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020-2025, tạo bước đột phá hơn nữa như trong Báo cáo Chính trị đã nêu.

Kính thưa Đại hội,

Với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, xuyên suốt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền quận Lê Chân tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, phấn đấu đưa quận Lê Chân trở thành đô thị văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh bền vững tầm cỡ khu vực theo đúng tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội sức khỏe và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!           

Xin trân trọng cám ơn./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn