Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/11/2020 10:02

Đổi mới nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại phù hợp với điều kiện của các cấp ngành, địa phương

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của các cấp, các ngành và địa phương, đảm bảo tuân thủ quy định về chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo và bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cát Hải tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các ngư dân.

Theo đó, trong giai đoạn từ 2020-2025, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện (đặc biệt là 6 quận, huyện tiếp giáp với biển, gồm: Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và 2 huyện đảo: Cát Hải và Bạch Long Vỹ); các Đồn Biên phòng sẽ được cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại, các tài liệu chính thống, định hướng bằng ngôn ngữ tiếng Việt; được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại; đầu tư các trang thiết bị để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại….

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1191 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động cung cấp thông tin để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố. Tổ chức tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ, chính sách thông tin đối ngoại về kinh tế, thu hút đầu tư; lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa; tăng cường thông tin đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác, phát triển cho các tổ chức thành viên, đặc biệt là các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biển đảo… Chủ động phát hiện, đề xuất các biện pháp phản bác các thông tin có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền của thành phố nói riêng.

Các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tích cực tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước con người, chủ quyền lãnh thổ, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân…

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn