Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/02/2021 09:07

Công dân ra, vào thành phố không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã, thực hiện khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát ra, vào thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 5/2/2021, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 58/TB-UBND chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Để phù hợp với tình hình thực tế, UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như sau:

Đối với công dân ra, vào thành phố:

. Không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã.

. Thực hiện khai bác y tế tại các Chốt kiểm soát ra, vào thành phố (trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào thành phố); khai báo y tế tại các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở thôn, tổ dân phố; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn