Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả thực thành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Khu vực dải trung tâm thành phố. Ảnh minh họa: Nguyễn Tuấn Anh

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách. 

Bên cạnh đó, thực hiện quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Quyết liệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính tiền lương và bảo hiểm xã hội. Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2021: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp thành phố, UBND các quận, huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức học tập, quán triệt các quy định của Nhà nước, Chương trình hành động của UBND thành phố về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thuộc phạm vi quản lý nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách và có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong thực hành tiết kiệm, chống  lãng phí.

Các cơ quan thông tin báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp và có hiệu quả.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn