Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/12/2020 09:14

Ban hành Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định Quy định giảm giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố ký hợp đồng dịch vụ cấp nước trực tiếp với các đơn vị cung cấp nước sạch theo sản lượng nước thực tế sử dụng nhưng tối đa không quá 10m3/tháng (theo danh sách các hộ nghèo, cận nghèo đã được cấp có thẩm quyền công nhận tại thời điểm giảm giá do UBND các quận, huyện cung cấp).

Giảm giá 100% nước sạch đối với các cơ sở, khu cách ly tập trung đã được UBND thành phố quyết định, gồm: (Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Bệnh viên Trẻ em; Trường Quân sự thành phố; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh - Trường Đại học Hải Phòng; Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công Đoàn; Khu Khách sạn sinh viên - Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng).

Thời gian thực hiện điều chỉnh giảm 03 tháng liên tiếp bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 4/2020 (nước sử dụng thực tế của các tháng 3,4,5/2020).

Đối với các khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng đã trả tiền, các đơn vị cung cấp nước sạch hoàn trả tiền cho khách hàng tương ứng với số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này. Khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng chưa trả tiền, các đơn vị cung cấp nước sạch khấu trừ số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định này trước khi thu tiền nước theo hóa đơn đã phát hành.

Thùy Chi

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS