Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Phấn đấu hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, trước ngày 15/7/2023

(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06/CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn