Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/04/2020 01:25

Tập trung thống kê danh sách người lao động, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

(Haiphong.gov.vn) – Liên quan đến việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo, giao UBND các quận, huyện chủ trì cùng Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và mất việc làm trong đơn vị sự nghiệp Giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thống kê Hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh không có đăng ký thuế gửi về UBND các quận, huyện.

Các thông tin gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong ngày 11/4/2020. Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp chung và báo cáo UBND thành phố trong ngày 12/4/2020.

Thùy Chi

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS