Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/03/2018 11:21

Phê duyệt Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ tịch UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng cao độ nền và thoát nước mặt trên địa bàn thành phố, đây cũng là cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt. Đồng thời, cụ thể hóa định hướng quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt thành phố trong Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009.

Theo nội dung quy hoạch, cao độ khống chế tối thiểu phải cao hơn mức tính toán tối thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp; tối thiểu 60% đường ngoại thị phải có hệ thống thoát nước mưa; 100% đường đô thị phải có hệ thống thoát nước mưa.

Việc tiêu thoát lũ và đê điều Hải Phòng tuân thủ quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với quy hoạch thủy lợi Hải Phòng để đảm bảo tiêu thoát nước ra các sông: Đá Bạc, Cấm, Lạch Tray, Văn Úc, Thái Bình, Hóa. Phân vùng tiêu thoát thủy lợi thành phố Hải Phòng thành 5 vùng, gồm: Hệ thống Thủy Nguyên, An Hải, Đa Độ, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Đối với quy hoạch cao độ nền, khu vực 1 (khu đô thị bảo tồn) sẽ giới hạn trong phạm vi đường vành đai 1 (ngã 3 Thượng Lý – Nguyễn Tri Phương – Hoàng Diệu – Lê Thánh Tông – Chùa Vẽ - Nguyễn Bỉnh Khiêm – ngã 3 Thượng Lý) giữ nguyên cao độ trung bình từ +1,90m đến +2,30m và khi xây mới cải tạo dần nâng cốt nền xây dựng +2,30m; khu vực 2 (khu đô thị cũ) được giới hạn trong phạm vi từ đường vành đai 1 đến sân bay Cát Bi và một phần quận Kiến An; khu vực 3 (khu đô thị mới) là khu vực đô thị và công nghiệp mới phát triển, tỷ lệ đất xây dựng thấp chủ yếu đang là các đồng ruộng…

Quy hoạch phân kỳ đầu tư, giai đoạn 2018 – 2025 tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực đô thị bảo tồn; hoàn chỉnh khu vực Bắc Sông Cấm, Vsip; xây dựng một phần khu vực Nam Cầu Kiền, Bến Rừng, Núi Đèo và vùng phụ cận; hoàn thiện khu vực đảo Cát Hải; hoàn thiện hệ thống thoát nước các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An….

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS