Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/03/2020 11:53

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn