Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Biểu dương công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2018-2023

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 22/9, Liên đoàn Lao động thành phố và Công an thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2018-2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 799 thành phố tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn