Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/04/2010 09:32

Quyết định số 1970/QĐ-UB V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính Quận Dương Kinh.

 Quyết định số 1970/QĐ-UB V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính Quận Dương Kinh.

Xem và tải tài liệu tại đây

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS