Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/10/2012 14:19

Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 8/10/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cho công nhân thuê tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh của Công ty TNHH Đỉnh Vàng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS