Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/12/2017 11:31

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện An Lão đến năm 2025: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện An Lão đến năm 2025: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp 

Chiều 20/12, UBND thành phố họp Hội đồng thẩm định Dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025”.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng các Ủy viên Hội đồng thẩm định dự án; lãnh đạo huyện An Lão và một số ngành chức năng liên quan.

Dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện An Lão đến năm 2025, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, phù hợp với các chiến lược phát triển KTXH, các quy hoạch phát triển trên địa bàn thành phố. Dự án hướng đến mục tiêu, phát huy vị trí địa kinh tế và các nguồn lực để đẩy mạnh tăng trưởng, hội nhập và giao lưu kinh tế với bên ngoài; phát triển kinh tế xã hội huyện theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản và các loại cây có giá trị kinh tế cao. Phát triển huyện An Lão theo hướng kinh tế xanh, khai thác và sử dụng bền  vững các nguồn tài nguyên, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo quy hoạch, đến năm 2025 huyện khuyến khích phát triển ngành công nghiệp sạch, chuyên sâu, chất lượng bền vững, chiếm tỷ trọng 51% cơ cấu kinh tế huyện, đạt mức tăng trưởng 16,3%/năm;  toàn huyện dự kiến phát triển 3 khu công nghiệp, dịch vụ, 8 cụm công nghiệp; lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển theo hướng liên hoàn, phù hợp quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nông thôn, đạt tỷ trọng 37,3% cơ cấu ngành, tăng trưởng 15,7%/năm…Xây dựng huyện An Lão trở thành điểm du lịch năng động, độc đáo, hình thành khu du lịch sinh thái Núi Voi và tour du lịch tâm linh du khảo đồng quê; phát triển nông nghiệp bền vững, sạch và hiệu quả cao, tiến dần đến nền nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện vào năm 2020.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua dự án với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Phó Chủ tịch yêu cầu huyện An Lão tiếp thu ý kiến đóng góp của các Sở, ngành chức năng, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch trên cơ sở huy thế mạnh công nghiệp, dịch vụ và du lịch gắn với nhiều di tích, danh thắng nổi tiếng trên địa bàn; đồng thời tập trung phát triển nông nghiệp huyện theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Phó Chủ tịch cho rằng, huyện An Lão phải quyết định lựa chọn các giải pháp quy hoạch mang tính đột phá, tránh dàn trải, trong năm 2018 huyện cần có lộ trình xử lý dứt điểm, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản; phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới trước năm 2019.

 

Trâm Bầu

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn