Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/10/2018 07:15

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

UBND thành phố vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu phát triển với mục tiêu tổng quát là phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng Kiến Thụy sớm đạt trình độ phát triển khá so với mặt bằng chung của thành phố; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; phát triển công nghiệp, nông nghiệp xanh, sinh thái, hài hòa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, đảm bảo phát triển bền vững. Khai thác toàn diện lợi thế kinh tế biển và huyện ven đô. Tập trung tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng nền kinh tế sản xuất thuần nông; đẩy mạnh xây dựng đô thị, nông thôn, phấn đấu đến năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Quy hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 13,46%/năm; giai đoạn 2021-2025 là 14,28%/năm; giai đoạn 2026-2030 là 15,32%/năm. Tỷ lệ đóng góp vào giá trị sản xuất của thành phố là 2%. Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất các ngành Dịch vụ - Công nghiệp, xây dựng – Nông, lâm, thủy sản vào năm 2020 là 41,2% - 33,37% - 25,43%. Năm 2025 tương ứng là 42,27% - 37,4% - 20,33%. Năm 2030 là 43,27% - 41,56% - 15,17%.     

Thu ngân sách trên địa bàn tăng hàng năm từ 15-18%. Năng suất lao động theo giá trị sản xuất năm 2020 là 168,39 triệu đồng/người/năm, năm 2025 là 380,6 triệu đồng/người/năm và năm 2030 là 570,9 triệu đồng/người/năm.

Quy hoạch xác định các khâu đột phá: tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển huyện... Các sản phẩm mũi nhọn được xác định: kinh doanh bất động sản; thương mại; vận tải; kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; sản phẩm dệt và trang phục; sản phẩm cơ khí, phương tiện vận tải; sản phẩm chế biến từ gỗ; chế biến thực phẩm và đồ uống; lúa nếp đặc sản Tân Trào, rau an toàn; thịt lợn chất lượng cao, gà lông màu; tôm rảo, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi, con giống thủy sản.

Về định hướng phát triển không gian kinh tế, sẽ hình thành các cực tăng trưởng kinh tế: thị trấn Núi Đối – xã Tú Sơn – xã Tân Trào – xã Ngũ Phúc – xã Đoàn Xá. Xây dựng thị trấn Núi Đối trở thành đô thị sinh thái, đô thị vệ tinh của thành phố Hải Phòng; xây dựng xã Tân Trào và Tú Sơn thành 2 thị trấn mới của huyện.

UBND thành phố cũng ban hành kèm theo Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn huyện Kiến Thụy giai đoạn 2016-2030 với 31 dự án, với tổng vốn đầu tư 2.284,227 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020; 1.603,9 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025 và 350 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 – 2030 từ nguồn vốn ngân sách thành phố, ngân sách huyện và doanh nghiệp đầu tư.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS