Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/10/2015 03:44

Điều chỉnh quy hoạch để xây dựng Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng

Điều chỉnh quy hoạch để xây dựng Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025 để xây dựng Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng.

Khu vực điều chỉnh thuộc địa bàn phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; phạm vi ranh giới phía Đông Bắc giáp bãi bồi và một số cơ sở sản xuất kinh doanh ven sông Cấm; phía Đông Nam giáp đất cây xanh chân cầu Bính và một số cơ sở  sản xuất kinh doanh; phía Tây Nam giáp đất quy hoạch chợ đầu mối quận Hồng Bàng; phía Tây Bắc giáp đất của Công ty Xăng dầu khu vực III. Tổng diện tích quy hoạch là 14,62, trong đó quy hoạch chức năng sử dụng đất ở với diện tích là 12,99 ha, tầng cao tối thiểu là 02 và tối đa là 11, mật độ xây dựng tối thiểu là 20% và tối đa là 80%, hệ số sử dụng đất là 8,8; quy hoạch chức năng sử dụng đất giao thông là 1,63 ha.

UBDN thành phố giao Sở Xây dựng và Viện Quy hoạch chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu và tính toán kinh tế kỹ thuật thể hiện trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Hồng Bàng và phần mở rộng đến năm 2025 để xây dựng Khu tái định cư và Nhà ở xã hội Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng được duyệt theo Quyết định này. Về phía quận Hồng Bàng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch này, đây cũng là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.


Thùy Chi

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS