Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/09/2013 09:01

Công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Đồ Sơn đến năm 2020

Công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Đồ Sơn đến năm 2020

Sáng 19/9, quận Đồ Sơn tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội quận Đồ Sơn đến năm 2020. Lãnh đạo các sở, ngành chức năng và đơn vị tư vấn là Trường Đại học Kinh tế quốc dân đến dự.

Đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đơn vị tư vấn đang báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội quận Đồ Sơn
Đại diện Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đơn vị tư vấn đang báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội quận Đồ Sơn

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Đồ Sơn thời kỳ 2011- 2020 xác định mục tiêu xây dựng quận Đồ Sơn trở thành trung tâm đô thị du lịch- dịch vụ lớn theo hướng văn minh hiện đại. Quy hoạch xác định rõ quy hoạch các ngành kinh tế; xác định các khâu đột phá trong phát triển kinh tế; quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tâng kỹ thuật; quy hoạch phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội. Bên cạnh đó là tổ chức không gian kinh tế và quy hoạch sử dụng đất cũng như các danh mục công trình trọng điểm cần tập trung đầu tư. Trong báo cáo tổng hợp quy hoạch này cũng xác định các giải pháp thực hiện, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền các cấp; huy động nguồn vốn đầu tư; đào tạo nâng cao trình độ lao động và chất lượng nguồn nhân lực; vận dụng linh hoạt các chính sách và công cụ quản lý về đất đai nhằm thúc đẩy chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao động…

Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư bàn giao hồ sơ quy hoạch cho đại diện các phòng, ban chức năng quận Đồ Sơn
Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư bàn giao hồ sơ quy hoạch cho đại diện các phòng, ban chức năng quận Đồ Sơn

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn