Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/12/2018 07:02

Các văn bản về công tác quản lý vùng nuôi ngao tại khu vực cửa sông Văn Úc thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy

Các văn bản về công tác quản lý vùng nuôi ngao tại khu vực cửa sông Văn Úc thuộc địa bàn huyện Kiến Thụy

Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi ngao vùng ven biển huyện Kiến Thụy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND huyện Kiến Thụy Ban hành Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi ngao tại huyện Kiến Thụy

Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Kiến Thụy về triển khai Quyết định số 635/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển nuôi ngao vùng ven biển huyện Kiến Thụy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS