Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2012 11:36

Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 2070/QĐ – UBND về phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn nhằm khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, từng bước xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP đáp ứng nhu cầu tiêu thụ rau an toàn của thành phố và hướng tới xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Dự kiến đến năm 2015, thành phố quy hoạch 30 vùng sản xuất rau an toàn với quy mô đạt 1180 ha. Đến năm 2020, nâng tổng số vùng quy hoạch rau an toàn lên 78 vùng, đạt 3610 ha; có 100% cơ sở chế biến bảo quản rau, áp dụng quản lý chất lượng ( HACCP, ISO) và 100% diện tích rau tại các vùng sản xuất rau tập trung áp dụng quy trình VietGAP.

Giai đoạn từ nay cho đến 2015, ưu tiên thực hiện 04 mô hình trên địa bàn 04 xã làm điểm nhấn để tiếp tục nhân rộng phát triển ra sản xuất đại trà:

Mô hình 1: xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, diện tích 34 ha

Mô hình 2: xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, diện tích 30 ha

Mô hình 3: xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, diện tích 30 ha

Mô hình 4: xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, diện tích 30 ha

Giống rau được gieo trồng là các giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhân chính thức hoặc tạm thời, có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chịu các điều kiện bất thuận của thời tiết và dịch hại. Việc xây dựng, hoàn chỉnh và áp dụng các Quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ…do Sở NN và PTNT, Sở KH và Công nghệ hoặc các cơ quan nhà nước ở TW ban hành phù hợp với điều kiện ở thành phố, trên cơ sở áp dụng Quy trình VietGAP và các quy chuẩn kỹ thuật khác của Bộ NN và PTNT. Công nghệ sản xuất rau trái vụ trong nhà có mái che: được bổ sung một số khâu kỹ thuật như điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và quản lý dịch hại tổng hợp; nâng cao khả năng thụ phấn thông qua việc sử dụng một số loại hoóc môn thực vật.

Theo quy hoạch, quy mô vùng sản xuất rau an toàn phải từ 03 ha trở lên, có chế độ chuyên canh, luân canh, xen canh, có cơ cấu chủng loại rau phù hợp để duy trì thường xuyên việc cung cấp sản phẩm rau cho thị trường. Quy hoạch sẽ hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, chủ hộ sản xuất, doanh nghiệp chuyên sản xuất rau an toàn, chuyên tiêu thụ hoặc kết hợp giữa sản xuất với tiêu thụ rau an toàn. Đầu mối tiêu thụ sẽ được đa dạng hóa để đảm bảo việc lưu thông và tiêu thụ rau an toàn được đẩy mạnh, thuận lợi. Công tác xúc tiến thương mại như: xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm rau an toàn, tham gia các hội chợ trong thành phố và tại các tỉnh, thành phố khác sẽ được tăng cường.

Trâm Bầu

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn