Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian 06/04/2016 15:26
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030

Công bố Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thời gian 20/03/2015 08:07
Phát triển giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố, chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải quốc gia, vùng kinh tế trọng điểm. Phát triển theo hướng đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo đáp ứng mục tiêu phát triển thành phố Hải Phòng thành đô thị loại đặc biệt và thành phố cảng xanh, văn minh hiện đại.

Quy hoạch tài nguyên nước thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thời gian 10/11/2014 18:14
Quy hoạch bảo vệ, phân bổ tài nguyên nước của thành phố Hải Phòng một cách hợp lý và xác định thứ tự ưu tiên trong trường hợp thiếu nước nhằm đạt được hiệu quả tối ưu trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Thời gian 12/08/2013 15:34
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/7/2013.

Quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2020 tập trung vào 7 nhóm giải pháp

Thời gian 23/07/2013 15:11
Hải Phòng sẽ đổi mới cách thức tăng trưởng công nghiệp từ chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu, từng bước cơ cấu lại các ngành công nghiệp thành phố theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh phát triển bền vững.

Hải Phòng quy hoạch phát triển các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại

Thời gian 04/07/2013 14:03
Các vùng chăn nuôi tập trung sẽ đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi. Các cơ sở chăn nuôi tại các vùng chăn nuôi tập trung phải có hệ thống xứ lý chất thải, nước thải hợp vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Thời gian 15/12/2012 11:36
Dự kiến đến năm 2015, thành phố quy hoạch 30 vùng sản xuất rau an toàn với quy mô đạt 1180 ha; đến năm 2020, nâng tổng số vùng quy hoạch rau an toàn lên 78 vùng, đạt 3610 ha; có 100% cơ sở chế biến bảo quản rau, áp dụng quản lý chất lượng ( HACCP, ISO) và 100% diện tích rau tại các vùng sản xuất rau tập trung áp dụng quy trình VietGAP.

Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Thời gian 11/12/2012 10:54
Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố là một trong những biện pháp kinh tế kỹ thuật quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện công nghiệp hóa và phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Quy hoạch phải đảm bảo tính hợp lý giữa phát triển số lượng và quy mô các cơ sở kinh doanh xăng dầu, đảm bảo an toàn hiện đại, chống cháy nổ, chống tràn và rò rỉ xăng dầu, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường…


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS