Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

​​​​​​​Ban hành 10 tiêu chí về Thôn an toàn phòng cháy và chữa cháy

(Haiphong.gov.vn) – Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2137/QĐ-UBND ban hành Tiêu chí Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS