Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản: Tăng thẩm quyền xử phạt cho Sở Thông tin và Truyền thông

Thời gian 08/10/2020 20:01
Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản vừa được ban hành có nhiều điểm mới, đặc biệt là tăng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương.

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020

Thời gian 20/04/2020 15:14
(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; năm 2019 và đầu năm 2020, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác và đạt kết quả cao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn