Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/09/2021 02:23

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

(Haiphong.gov.vn) – Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng và vai trò của pháp luật nói chung trong đời sống xã hội; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 28/9/2021 về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo kế hoạch, Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2021, các sở, ban,ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của thành phố; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác gắn kết chặt chẽ với xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm vừa phục vụ đẩy lùi đại dịch COVID-19 vừa góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ Kế hoạch này để ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp  luật Việt Nam năm 2021 trong phạm vi ngành, đơn vị, địa phương quản lý; lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xem chi tiết nội dung hành Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND thành phố tại file đính kèm.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS