Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/09/2016 07:47

Thủ tục đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký khai sinh

Hỏi: Con gái ca tôi mới sinh con. Tôi đến UBND phường đăng ký khai sinh cho cháu. Vậy tôi có phi mang theo giy ủy quyền và văn bn thỏa thuận của cha mẹ đẻ cháu về việc đt họ tên xác định dân tộc cho cháu không?

Trả lời: Căn c quy đnh của Luật H tịch ti Điều 15 v trách nhiệm đi đăng ký khai sinh quy định “Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp cha mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con được thì ông bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, t chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cho trẻ em".

Ông bà được hiểu là bao gồm cả ông nội, bà nội và ông ngoại, bà ngoại của trẻ em. Theo quy định nêu trên, ông bà hoặc người thân thích khác là những người có trách nhiệm, đồng thời cũng là người có quyền đi đăng ký khai sinh cho trẻ em. Vì vậy, khi thực hiện quyền đi đăng ký khai sinh cho cháu không phải có văn bản ủy quyền.

Người có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh cần phải lấy ý kiến trước của cha mẹ trẻ em về nội dung đăng ký khai sinh để bảo đảm nguyên tắc nêu trên (các nội dung đăng ký khai sinh cho trẻ em có sự thỏa thuận, lựa chọn thống nhất của cha, mẹ trẻ em).

Người đi đăng ký khai sinh có trách nhiệm cung cấp chính xác các nội dung đăng ký khai sinh do cha mẹ trẻ em thỏa thuận lựa chọn và chịu trách nhiệm trước cơ quan đăng ký hộ tịch về nội dung đăng ký khai sinh (thể hiện bằng nội dung cam đoan trong tờ khai đăng ký khai sinh). Như vậy khi ông bà hoặc người thân thích khác đi đăng ký khai sinh cho cháu, không phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ trẻ em về nội dung đăng ký khai sinh.

Luật gia Hà Châu (Báo Hải Phòng)

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS