Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020

Thời gian 20/04/2020 15:14
(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; năm 2019 và đầu năm 2020, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, chính quyền địa phương đã có nhiều cố gắng, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác và đạt kết quả cao, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự thành phố.

Đẩy mạnh phố biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế

Thời gian 09/04/2020 09:16
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 8/4/2020 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

Thời gian 09/04/2020 08:35
​​​​​​​Để tiếp tục thực hiện đồng hộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực và đối tượng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn