Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/11/2021 12:28

UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị phối hợp tổ chức “Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021”

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 04/11, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 8499/UBND-VH về việc tổ chức “Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021”.

Trước đó, ngày 03/11, Sở Văn hóa và Thể thao có Công văn số 2491/SVHTT-QLVH về việc tổ chức “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2021”, theo đó, UBND thành phố giao các Sở, ngành, đơn vị: Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng, UBND quận Hồng Bàng và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức triển khai thực hiện thành công Liên hoan theo quy định; đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của trung ương, thành phố và ngành y tế; bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cảnh quan, vệ sinh môi trường, tuyệt đối an toàn tại địa điểm nơi tổ chức hoạt động, theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1955-CV/VPTU ngày 02/11/2021, UBND thành phố tại Công văn số 8427/UBND-VH ngày 03/11/2021.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS