Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/11/2021 01:02

Liên hoan Kịch nói toàn quốc – 2021 diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 05-16/11

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phê duyệt “Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2021” tại thành phố Hải Phòng từ ngày 05 - 16/11/2021. 

Đoàn Kịch nói Hải Phòng sẽ biểu diễn vào đêm khai mạc Liên hoan

Liên hoan Kịch nói toàn quốc là hoạt động định kỳ, nhằm phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, phương pháp sáng tạo, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Tham gia Liên hoan bao gồm các đơn vị nghệ thuật Kịch nói chuyên nghiệp công lập, ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật Kịch nói từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan); Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Các đơn vị nghệ thuật địa phương.

Vở diễn tham gia Liên hoan sẽ không hạn chế về đề tài, đồng thời khuyến khích các vở diễn hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 33-NQ/TW  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Vở diễn tham gia Liên hoan chấp hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ “Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn”. 

Tham dự Liên hoan tại thành phố Hải Phòng lần này có 14 đơn vị, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương. Các đơn vị, diễn viên và nghệ sĩ tham gia đã nỗ lực vượt qua khó khăn khi đại dịch COVID-19 hoành hành, hy vong chúng ta sẽ có được những chương trình nghệ thuật hấp dẫn trong 12 ngày tại thành phố Cảng Hải Phòng.

Các vở diễn tham gia Liên hoan sẽ được livestream trực tiếp trên kênh youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, Lễ Khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Liên hoan đợt này diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều tiềm ẩn, do đó Ban Tổ chức yêu cầu các đoàn tham dự Liên hoan thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống đại dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố Hải Phòng. Đồng thời, Ban Tổ chức Liên hoan sẽ làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức cho các đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian thích hợp.

Hồng Nhung

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS