Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thông báo về việc dừng tiếp công dân, tiếp nhận các thủ tục hành chính đối với công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố

Thời gian 30/03/2020 11:25
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2289/UBND-VX ngày 30/3/2020 về việc tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố thông báo:


Lịch tiếp công dân năm 2020

Thời gian 05/02/2020 09:31

Lịch tiếp công dân năm 2019

Thời gian 28/12/2018 14:41

Lịch tiếp công dân năm 2018

Thời gian 04/04/2018 17:14

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn