Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/03/2020 08:48

Văn bản số 615/VP-KSTTHC ngày 17/3/2020 của Văn phòng UBND thành phố về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản số 615/VP-KSTTHC ngày 17/3/2020 của Văn phòng UBND thành phố về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS