Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/06/2018 13:23

Biểu mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Biểu mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Các biểu mẫu báo cáo:

Biểu mẫu dành cho các Sở, ban, ngành:

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Biểu mẫu dành cho UBND quận, huyện:

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Biểu số 06b/VPCP/KSTT

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Biểu mẫu dành cho UBND phường, xã, thị trấn:

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS