Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Phấn đấu hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, trước ngày 15/7/2023

Thời gian 01/06/2023 19:56
(Haiphong.gov.vn) – Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố vừa có Văn bản chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án 06/CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với việc thực hiện Thủ tục hành chính của Công an thành phố

Thời gian 24/05/2023 07:00
(Haiphong.gov.vn) - Chiều 23/5, Công an thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 02 tháng triển khai Công tác đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của Công an thành phố.

Quán triệt cán bộ tiếp nhận hồ sơ, không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính

Thời gian 01/03/2023 18:38
(Haiphong.gov.vn) – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa có chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, dịch vụ công, tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin cư trú.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp

Thời gian 22/02/2023 11:55
(Haiphong.gov.vn) - Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 259/KH-UBND của UBND thành phố về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố vừa có Văn bản 343/UBND-KSTTHC yêu cầu các Sở, ban, ngành, các quận, huyện nghiêm túc xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo trọng tâm trong công tác Cải cách hành chính năm, đảm bảo mục tiêu hạn chế tối đa nhiệm vụ hoàn thành quá hạn.

Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố

Thời gian 09/02/2023 13:45
(Haiphong.gov.vn) – Để tăng cường hiệu quả cung cấp, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện nghiêm túc thực hiện Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố.

Tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ của công chức, viên chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố

Thời gian 25/08/2022 11:34
(Haiphong.gov.vn) – Sáng 25/8, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 – 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn