Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/03/2020 12:39

Hủy kết quả trúng tuyển công chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019

Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Hủy kết quả trúng tuyển công chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn