Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/03/2021 16:26

Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên địa bàn thành phố năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Sở Công Thương vừa có Thông báo gửi các Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thành phố, căn cứ vào tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và gửi Sở Công Thương trước ngày 20/4/2020 để tổng hợp báo cáo đề xuất với Bộ Công Thương.

Với mục tiêu ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam năm 2020 trong việc nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế, đồng thời giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam với các đối tác nước ngoài, mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Bộ Công Thương tổ chức xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, đây là hoạt động trong Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đã được thực hiện trong những năm qua.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các doanh nghiệp cần thêm thông tin hoặc hướng dẫn, đề nghị liên hệ đầu mối: Sở Công Thương số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; điện thoại: 0225.3701152/3.951056.

Email: congthuong.xnk@haiphong.gov.vn / sct.qldthtqt@gmail.com

Đầu mối liên hệ: Bà Phạm Thị Minh Hoa, chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư và Hợp tác Quốc tế, điện thoại: 0984.060639.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn