Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Thời gian 26/03/2020 14:00
Năm 2019, tổng kịm ngạch xuất khẩu toàn quốc đạt 264,2 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2018, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh ngiheepj trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của doanh nghiệp Hải Phòng.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng

Thời gian 23/03/2020 06:00
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng. Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận huyện:

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố

Thời gian 11/03/2020 10:45
(Haiphong.gov.vn) - Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/3/2020, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn