Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/04/2020 09:02

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc và biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Thông báo số 28/TB-VP ngày 23/4/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc và biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn