Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/03/2021 14:42

Phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020; triển khai đánh giá DDCI năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và vị trí xếp hạng PCI của Hải Phòng, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2021 thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra, công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020 và triển khai thực hiện đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố với các nội dung:

Phân tích kết quả khảo sát, điều tra; tính toán kết quả, xếp hạng; xây dựng báo cáo đánh giá DDCI năm 2020; chia sẻ kết quả điều tra trên internet; công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020 trong thời gian từ tháng 3-4/2021.

Thực hiện khảo sát, đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế - xã hội; quyết liệt cải cách hành chính để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tạo kênh thông tin minh bạch để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền thành phố.

Dự kiến các chỉ số thành phần DDCI năm 2021 bao gồm 9 chỉ số đối với khối sở, ban, ngành và 10 chỉ số đối với khối địa phương bao gồm: (1) Gia nhập thị trường và hoạt động cấp phép;  (2) Tính minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin; (3) Tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban, ngành và địa phương; (4) Chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công; (5) Chi phí không chính thức; (6) Cạnh tranh bình đẳng; (7) Hỗ trợ doanh nghiệp; (8) Thiết chế pháp lý và hiệu quả thực thi chính sách, văn bản pháp luật; (9) Vai trò của người đứng đầu sở, ban, ngành và địa phương. Riêng khối địa phương đánh giá thêm (10) Chỉ số Tiếp cận đất đai.

Người dân làm thủ tục tại bộ phận "Một cửa" UBND phường Hàng Kênh - Ảnh minh họa

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về DDCI trong năm 2021 của thành phố. Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện phối hợp triển khai, phổ biến Kế hoạch đến từng cơ, quan đơn vị trực thuộc. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức  truyền thông, phổ biến Kế hoạch này sâu rộng trong các ngành, các cấp. Cục Thống kê thành phố phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện quá trình điều tra, khảo sát, đảm bảo tính độc lập và chất lượng của công tác điều tra, khảo sát. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố, các Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này đến các thành viên, đồng thời tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn