Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/12/2016 14:55

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2016

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2016.

Thời gian: 8h00, ngày 12/12/2016 (Thứ Hai)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố, số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Chủ trì Hội nghị: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Các doanh nghiệp đăng ký tham dự, gửi trước câu hỏi (nếu có) về Phòng Quản lý và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư - địa chỉ: Số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng; email: kiennghidoanhnghiep@haiphong.gov.vn  (hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Trần Thị Thu Hằng - ĐT: 0313.823352).

(Doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị đề nghị nêu rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn