Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/04/2020 09:30

Doanh nghiệp chủ động cập nhật tình hình xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu biên giời

Theo thông tin từ Sở Công Thương Hải Phòng, hiện tại, phía Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp quản lý trao đổi cư dân biên giới qua các cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch COVID-19; lượng hàng hóa đưa lên cửa khẩu Tân Thanh vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Do đó, ngày 13/4/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Công điện số 03/CĐ-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian 15 ngày để tỉnh Lạng Sơn tập trung chỉ đạo giải quyết thông quan hàng hóa xuất khẩu đang tồn đọng tại các cửa khẩu và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Thời gian thực hiện tạm dừng từ ngày 16/4/2020.

Sở Công Thương đề nghị các sở, UBND các quận, huyện, các đơn vị liên quan thông tin để các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương; đồng thời theo dõi sát sao, cập nhật tình hình xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, kịp thời trao đổi với Sở Công Thương Hải Phòng để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương để cùng phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng -  Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chuyên viên: Bà Phạm Thị Minh Hoa

DĐ: 0984060639, ĐT: 02253.846719

Email: congthuongxnk@haiphong.gov.vn ./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn