Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/03/2021 10:23

Đào tạo trực tuyến chuyên sâu về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

(Haiphong.gov.vn) – Trong khuôn khổ thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật EDM của Bộ Các vấn đề toàn cầu của Canada với mục tiêu hỗ trợ đàm phán và thực thi các Hiệp định thương mại tự do giữa Canada và các nước đang phát triển, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (MOIT) Việt Nam phối hợp với Dự án EDM của Canada tổ chức chuỗi Khóa đào tạo chuyên sâu về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP cho cán bộ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của khóa đào tạo là phổ biến kiến thức và hỗ trợ giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thực thi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP tại Việt Nam.

Giảng viên là các chuyên gia về xuất xứ hàng hóa của Canada (có phiên dịch tiếng Việt); tài liệu do chuyên gia Canada biên soạn và giảng dạy; các học viên học theo hình thức trực tuyến qua ZOOM.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương, SĐT: 0225.3951056.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn