Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Thời gian 26/03/2020 14:00
Năm 2019, tổng kịm ngạch xuất khẩu toàn quốc đạt 264,2 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2018, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh ngiheepj trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của doanh nghiệp Hải Phòng.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng

Thời gian 23/03/2020 06:00
(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thành phố Hải Phòng. Tại Chỉ thị này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận huyện:

Tạm dừng đóng BHXH vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Thời gian 16/03/2020 09:00
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tổ chức khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Thời gian 06/12/2016 14:49
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Cộng đồng kế toán Hải Phòng tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố...

Tổ chức khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Thời gian 06/12/2016 14:29
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã phối hợp tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Đồ Sơn...

Tổ chức khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Thời gian 23/11/2016 15:42
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Lê Chân và Chi cục thuế quận Lê Chân tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Lê Chân...

Thông báo mời tham dự khóa đào tạo Kế toán thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời gian 21/11/2016 10:14
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành phố Hải Phòng năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng phối hợp với Chi cục Thuế quận Lê Chân tổ chức triển khai khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các DNNVV trên địa bàn quận Lê Chân...

Khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Thời gian 21/11/2016 09:59
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2016...

Khóa đào tạo "Kế toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa"

Thời gian 08/11/2016 07:54
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2016...

Khóa đào tạo "Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh"

Thời gian 08/11/2016 07:48
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng năm 2016...

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn