Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/05/2018 01:04

Lịch chạy phà trong ngày tại bến phà Gót - Cái Viềng

LỊCH CHẠY PHÀ TRONG NGÀY TẠI BẾN PHÀ GÓT – CÁI VIỀNG

THỨ TỰ CÁC CHUYẾN

THỜI GIAN XUẤT PHÁT

BẾN GÓT

THỜI GIAN XUẤT PHÁT

BẾN VIỀNG

Chuyến thứ 1

4h00’- Phà to

3h30’ – Phà to

Chuyến thứ 2

5h30’- Phà to

5h00’ – Phà to

Chuyến thứ 3

6h00’- Phà to

5h30’ – Phà to

Chuyến thứ 4

6h30’- Phà to

6h00’ – Phà to

Chuyến thứ 5

7h00’- Phà to

6h30’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 6

7h30’- Phà nhỏ

7h00’ – Phà to

Chuyến thứ 7

8h00’- Phà to

7h30’ – Phà to

Chuyến thứ 8

8h30’- Phà nhỏ

8h00’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 9

9h00’- Phà to

8h30’ – Phà to

Chuyến thứ 10

9h30’- Phà to

9h00’ – Phà to

Chuyến thứ 11

10h00’- Phà to

9h30’ – Phà to

Chuyến thứ 12

10h30’- Phà to

10h00’ – Phà to

Chuyến thứ 13

11h00’- Phà nhỏ

10h30’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 14

11h30’- Phà to

11h00’ – Phà to

Chuyến thứ 15

12h00’- Phà nhỏ

11h30’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 16

12h30’- Phà to

12h00’ – Phà to

Chuyến thứ 17

13h00’- Phà nhỏ

12h30’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 18

13h30’- Phà to

13h00’ – Phà to

Chuyến thứ 19

14h00’- Phà nhỏ

13h30’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 20

14h30’- Phà to

14h00’ – Phà to

Chuyến thứ 21

15h00’- Phà nhỏ

14h30’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 22

15h30’- Phà to

15h00’ – Phà to

Chuyến thứ 23

16h00’- Phà nhỏ

15h30’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 24

16h30’- Phà to

16h00’ – Phà to

Chuyến thứ 25

17h00’- Phà to

16h30’ – Phà to

Chuyến thứ 26

17h30’- Phà to

17h00’ – Phà to

Chuyến thứ 27

18h00’- Phà to

17h30’ – Phà to

Chuyến thứ 28

18h30’- Phà nhỏ

18h00’ – Phà nhỏ

Chuyến thứ 29

19h00’

19h00’

Chuyến thứ 30

20h00’

20h00’

Chuyến thứ 31

21h30’

21h30’

Chuyến thứ 32

23h00’

23h00’
 Ghi chú
:

Các ngày trong tuần, ngày Lễ, ngày Tết nếu đông khách bến phà sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn so với lịch chạy phà đã quy định hoặc tăng thêm số chuyến phà để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS