Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/04/2019 03:48

Lịch chạy phà mùa hè tại bến phà Gót

Lịch chạy phà mùa hè tại bến phà Gót

Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông báo lịch chạy phà được áp dụng từ ngày mai 24/4/2019 như sau:

GIỜ KHỞI HÀNH TRONG NGÀY

STT

Bến Gót

Bến Cái Viềng

STT

Bến Gót

Bến Cái Viềng

1

5h00’ (phà to)

4h30’ (phà to)

16

12h30’(phà to)

12h00’ (phà to)

2

5h30’ (phà to)

5h00’ (phà to)

17

13h00’(phà nhỏ)

12h30’(phà nhỏ)

3

6h00’ (phà to)

5h30’ (phà to)

18

13h30’(phà to)

13h00’(phà to)

4

6h30’ (phà to)

6h00’ (phà to)

19

14h00’(phà nhỏ)

13h30’(phà nhỏ)

5

7h00’ (phà to)

6h30’ (phà to)

20

14h30’(phà to)

14h00’(phà to)

6

7h30’ (phà nhỏ)

7h00’ (phà nhỏ)

21

15h00’(phà to)

14h30’(phà to)

7

8h00’(phà to)

7h30’ (phà to)

22

15h30’(phà to)

15h00’(phà to)

8

8h30’(phà nhỏ)

8h00’(phà nhỏ)

23

16h00’(phà nhỏ)

15h30’(phà nhỏ)

9

9h00’(phà to)

8h30’(phà to)

24

16h30’(phà to)

16h00’(phà to)

10

9h30’(phà to)

9h00’(phà to)

25

17h00’(phà to)

16h30’(phà to)

11

10h00’(phà to)

9h30’(phà to)

26

17h30’(phà to)

17h00’(phà to)

12

10h30’(phà to)

10h00’(phà to)

27

18h00’(phà to)

17h30’(phà to)

13

11h00’(phà nhỏ)

10h30’(phà nhỏ)

28

18h30’(phà nhỏ)

18h00’(phà nhỏ)

14

11h30’(phà to)

11h00’(phà to)

29

19h00’(phà to)

18h30’(phà to)

15

12h00’(phà nhỏ)

11h30’(phà nhỏ)

Ghi chú:

Các ngày trong tuần, ngày lễ, ngày tết nếu đông khách bến phà sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn so với lịch chạy phà đã quy định, tăng thêm số chuyến phà hoặc điều chỉnh lịch chạy phà để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS