Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/09/2019 03:12

Lịch chạy phà mùa đông tại bến phà Gót

LỊCH CHẠY PHÀ MÙA ĐÔNG TẠI BẾN PHÀ GÓT

Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày. Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông báo lịch chạy phà mùa đông được áp dụng từ ngày 18/9/2019 như sau:

GIỜ KHỞI HÀNH TRONG NGÀY

STT

Bến Gót

Bến Cái Viềng

STT

Bến Gót

Bến Cái Viềng

1

5h 30 ( phà to )

5h 00 ( phà to )

15

14h 00( phà to )

13h 30 ( phà to )

2

6h 30’ ( phà to )

6h 00 ( phà to )

16

14h 30(phà nhỏ)

14h 00(phà nhỏ)

3

7h 00(phà nhỏ)

6h 30 ( phà nhỏ )

17

15h 00 ( phà to )

14h 30(phà to)

4

7h 30’ ( phà to )

7h 00 ( phà to )

18

15h 30(phà nhỏ)

15h 00 ( phà nhỏ )

5

8h 00(phà nhỏ)

7h 30 ( phà nhỏ )

19

16h 00 ( phà to )

15h 30(phà to)

6

8h 30 ( phà to )

8h 00’(phà to)

20

16h 30’  (phà to)

16h 00( phà to )

7

9h 00(phà to )

8h 30 ( phà to )

21

17h 00 ( phà nhỏ )

16h 30 ( phà nhỏ )

8

9h 30 ( phà nhỏ )

9h 00(phà nhỏ)

22

17h 30(phà to)

17h 00 ( phà to )

9

10h 00( phà to )

9h 30 ( phà to )

23

18h 30 (phà nhỏ)

18h 00(phà nhỏ)

10

10h 30 ( phà nhỏ )

10h 00 ( phà nhỏ )

11

11h 00 ( phà to )

10h 30 ( phà to )

12

12h 00(phà nhỏ)

11h 00 ( phà nhỏ )

13

13h 00 ( phà to )

12h 00(phà to)

14

13h 30(phà nhỏ)

13h 00( phà nhỏ )

GHI CHÚ: Các ngày trong tuần, ngày lễ , ngày tết nếu đông khách bến phà sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn so với lịch chạy phà đã quy định hoặc tăng thêm số chuyến phàđể đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.


Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS