Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/04/2016 08:02

Bảng giờ tàu hỏa Hải Phòng - Hà Nội; Hà Nội - Hải Phòng

Bảng giờ tàu hỏa Hải Phòng - Hà Nội

Mác tàu

Giờ chạy hàng ngày tại Ga Hải Phòng

Giờ đến Ga 

Ga đỗ nhận hành khách, hành lý

LP2 (Nhanh)

6h05

Long Biên 8h36

- Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

- Nhận VC xe máy đi Gia Lâm

LP6 (Nhanh)

9h05

Long Biên 11h26 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN)

-Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

- Nhận VC xe máy đi Gia Lâm.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội)

LP8 (Nhanh)

15h00

Long Biên 17h34 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN)

- Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

- Nhận VC xe máy đi Gia Lâm ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội )

HP2 (Nhanh)

18h45

Hà Nội 21h10

- Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Gia Lâm, Hà Nội

- Nhận VC xe máy đi Hà Nội

Bảng giờ tàu hỏa Hà Nội - Hải Phòng

Mác tàu

Ga xuất phát và giờ chạy hàng ngày

Giờ đến  Ga Hải Phòng

Ga đỗ nhận hành khách, hành lý

HP1(Nhanh)

Hà Nội 6h00

8h22

- Gia Lâm, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng.

- Nhận xe máy từ HN về Hải Phòng

LP3(Nhanh)

Long Biên 9h20

12h00

- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái,THượng Lý, Hải Phòng.

- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng

LP5(Nhanh)

Long Biên 15h30 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 15h20)

18h00

- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng lý,Hải Phòng

- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )

LP7(Nhanh)

Long Biên 18h38

(Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 17h27)

21h05

- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý,Hải Phòng

- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )

-          Điện thoại cung cấp thông tin về công tác phục vụ  hành khách của Ga Hải Phòng 0313.921333, 0313.920026.

-          Web bán vé của ngành ĐSVN : www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn, www.vietnamrailway.vn

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS