Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/01/2020 07:31

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ nhân dân

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

                                                                             

STT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm tổ chức

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Ngày 23/01/2020

(Tức ngày 29/01/2019 âm lịch)

  1.

Từ 19h00’ – 23h30’

Tổng duyệt chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Xuân Canh Tý – 2020”

Quảng trường Nhà hát thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngày 24/01/2020

(Tức ngày 30/12/2019 âm lịch, đêm giao thừa)

Từ 20h00’ – 21h30’

Chương trình biểu diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý - 2020”

Sân trước Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp

Trung tâm Văn hóa thành phố

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

3.

Từ 20h00’ – 00h10’

Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Xuân Canh Tý - 2020” gồm 2 phần:

- Phần 1: Từ 20h30’ - 22h00’

-Phần 2: Từ 22h00’ - 00h10’ (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng THP Đài PTTH Hải Phòng)

Quảng trường Nhà hát thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngày 26/01/2020

(Tức ngày mùng 2 tết)

4.

Từ 09h00’ – 11h30’

Thi đấu Cờ tướng, Cờ vua

Quảng trường Nhà hát thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

5.

Từ 14h00’ – 17h00’

Thi đấu Cờ tướng, Cờ vua

Quảng trường Nhà hát thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngày 27/01/2020

(Tức mùng 3 tết)

6.

Từ 14h00’ – 17h00’

Biểu diễn Võ cổ truyền, Lân – sư – rồng

Quảng trường Nhà hát thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

7.

Từ 20h00’ – 21h00’

Biểu diễn Hài kịch

Sân trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố

Đoàn Kịch nói Hải Phòng

UBND quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dải trung tâm thành phố

Ngày 28/01/2020

(Tức mùng 4 tết)

8.

Từ 20h00’- 21h00’

Biểu diễn Hài kịch

Nhà Kèn vườn hoa Nguyễn Du

Đoàn Kịch nói Hải Phòng

UBND quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dải trung tâm thành phố

9.

Từ 20h00’- 21h00’

Biểu diễn Chèo

Sân trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố

Đoàn Chèo Hải Phòng

UBND quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dải trung tâm thành phố

10.

Từ 16h00’- 17h00’

Biểu diễn Múa rối

Đình Hàng Kênh

Đoàn NT Múa rối Hải Phòng

UBND quận Lê Chân, UBND phường Hàng Kênh

Ngày 29/01/2020

(Tức ngày mùng 5 tết)

11.

Từ 20h00- 21h00’

Biểu diễn Múa rối

Sân trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố

Đoàn NT Múa rối Hải Phòng

UBND quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dải trung tâm

12.

Từ 20h00- 21h00’

Biểu diễn Chèo

Đình Hàng Kênh

Đoàn Chèo Hải Phòng

UBND quận Lê Chân, UBND phường Hàng Kênh

Ngày 30/01/2020

(Tức ngày mùng 6 tết)

13.

14h30’ – 16h45’

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật “Hát về Đảng quang vinh”

Nhà hát thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Công an thành phố, UBND quận Hồng Bàng

14.

Từ 20h00’- 21h45’

Chương trình nghệ thuật “Hát về Đảng quang vinh”

Nhà hát thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao

Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan

Ngày 31/01/2020

(Tức ngày mùng 7 tết)

15.

Từ 20h00’ – 21h00’

Biểu diễn Cải lương

Sân trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố

Đoàn Cải lương Hải Phòng

UBND quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dải trung tâm

Ngày 01/02/2020

(Tức ngày mùng 8 tết)

16.

Từ 20h00’ – 21h00’

Biểu diễn Ca múa nhạc

Sân trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố

Đoàn Ca múa Hải Phòng

UBND quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dải trung tâm

17.

Từ 20h00’ – 22h00’

Truyền hình trực tiếp vở kịch nói Di sản mùa xuân (Chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng)

Nhà hát thành phố

Đoàn Kịch nói Hải Phòng

Công an thành phố, UBND quận Hồng Bàng

Ngày 02/02/2020

(Tức ngày mùng 9 tết)

18.

Từ 20h00’ – 21h00’

Biểu diễn hài kịch

Sân trước Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố

Đoàn Kịch nói Hải Phòng

UBND quận Hồng Bàng, Ban Quản lý dải trung tâm

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn