Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/04/2020 08:20

Sáng tác mới của nhạc sỹ Xuân Bình: Hải Phòng đánh giặc Corona

Ca khúc "Hải Phòng đánh giặc Corona" được nhạc sỹ Xuân Bình sáng tác nhằm động viên tinh thần Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố, cùng nhau đồng sức, đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn