Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/11/2018 10:15

Khẳng định trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang

Khẳng định trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang

Từ năm 1957 tại thủ đô Vac - xa - va (Ba Lan) Hội nghị quốc tế các tổ chức của nhà giáo có 57 nước tham dự đã quyết định lấy ngày 20/11 là ngày kỷ niệm “Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo”. Ngày Hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa vào ngày 20/11/1958. Đến 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định lấy ngày 20/11 là “Ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Ngay sau khi Quyết định trên ra đời, “Ngày Nhà giáo Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức trọng thể vào ngày 20/11/1982 tại Hội trường Ba Đình Hà Nội. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thông của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác “trồng người”.

Lãnh đạo thành phố đến thăm cô và trò Trường Mẫu giáo Mầm non 1 (quận Hồng Bàng)

Ngày nay, trước yêu cầu to lớn của công cuộc đổi mi đất nước và quá trình hội nhập, sự nghiệp giáo dục nước nhà đang ở bước ngoặt của những thời cơ, vận hội và thách thức. Toàn ngành đã và đang đổi mới manh mẽ, nhất là từ khi trin khai thực hiện Nghị quyết 29 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ngày 20/11 là ngày để vinh danh ngh giáo, song cũng là ngày nhắc nhở mỗi nhà giáo và c ngành giáo dục tự soi lại mình, luôn phấn đấu để “trường ra trường, lớp ra lp, thy ra thy, trò ra trò”.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 836 đơn vị trường học, trường ngoài công lập 120 trường; với gần 500 nghìn học sinh, trong đó ngoài công lập gn 42 nghìn, số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên 30 nghìn. Mạng lưới, quy mô giáo dục các cấp ngày càng n định và phát trin, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ca thành phố.

sở vật chất của ngành giáo dục với trên 13 nghìn lớp, số lớp ngoài công lập 1.552. Đảm bảo đủ số phòng học cho các cấp học, ngành hc, không có phòng học 3 ca. Tất cả các phòng học đu từ cấp 4 trở lên; số phòng học kiên cố, cao tầng ở nội thành đạt 95%, ở ngoại thành đạt 85%.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Xuân Trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018)

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác

Thưc hiện sự ch đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, tích cực tham mưu với thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển. Từng bước thực hiện việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy được đẩy mạnh thực hiện ở tất cả các cấp học, ngành học. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Hội đng nhân dân thành ph ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng; Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND thông qua ngày 12/7/2018 về chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Nghị quyết s 21/2018/NQ-HĐND thông qua ngày 28/12/2017 về Quy hoạch phát trin giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về Quy định mức thu học phí năm học 2018 - 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mâm non, ph thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hài Phòng.

Toàn ngành tập trung làm tốt công tác t chức các kỳ thi (trong đó có hai kỳ thi quan trọng là kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10); tăng cường ứng dụng CNTT vào các khâu, các quá trình trong quy trình tổ chức thi, tăng cường phòng chng gian lận và tiêu cực các kỳ thi đảm bảo khách quan, trung thực, công bng, công khai, dân chủ và đúng quy chế.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, động viên các cơ sở phát huy nội lực, tích cực vận động, làm tốt công tác xã hội hóa để tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Tích cực tác động đến các cp, các ngành liên quan để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là việc mở rộng diện tích đất cho các nhà trường. Năm 2018 có thêm 35 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tng số trường được công nhận lên 353 trường.

Công tác kim định chất lượng giáo dục được chú trọng quan tâm đu tư triển khai. Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được làm bài bản, khoa học tạo động lực thúc đẩy quá trình tự nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghim ca cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, góp phần nâng cao cht lượng công tác quản lý, giảng dạy tại các đơn vị giáo dục.

Ngành đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, quản lý giáo dục, kim tra đánh giá và kết nối trưng học. Cùng với đó là việc triển khai thí điểm giáo dục STEM trong các đơn vị giáo dục từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Làm tốt công tác truyền thông trong giáo dục, đảm bo an ninh, an toàn trường học, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các cấp chính quyền địa phương và các tổ chúc chính trị, xã hội... tạo điều kiện cho việc thực hiện đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thành phố.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo thành phố chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện công tác hậu thanh quyết những tồn tại góp phần làm lành mạnh hóa môi trường giáo dục. Chấn chỉnh và từng bước đưa việc thu – chi, dạy thêm, học thêm đi vào nền nếp theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục phát triển. Từng bước thực hiện việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy được đẩy mạnh thực hiện ở các cấp học, ngành học. Tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 99,9% tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,95%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,13%. Giữ vững vị trí tốp đầu các tỉnh thành phố về công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo học sinh giỏi của thành phố

Nhiều thành tích nổi bật đáng tự hào

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối các Sở Văn hóa – Xã hội, Khoa học và Công nghệ; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 4 năm liên tục (2014-2018) đứng thứ 2 toàn quốc về kết quả học sinh giỏi quốc gia, sau Thủ đô Hà Nội. Riêng năm học 2017-2018, thành phố Hải Phòng đứng thứ 2 toàn quốc với 91/106 thí sinh đoạt giải. Trong đó: 11 giải nhất (toán 1, lý 1, văn 1, sinh 2, tiếng Anh 2, tiếng Trung 1, Địa lý 2, Lịch sử 1), 24 giải nhì, 28 giải ba, 28 giải khuyến khích. Đứng đầu toàn quốc về số học sinh đoạt giải Nhất.


Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao Bằng khen và thưởng cho các em học sinh đoạt giải quốc tế (ngày 16/7/2018)

Trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc tế - Intel ISEF, năm 2017 và 2018 tại Mỹ, Hải phòng có 2 dự án/8 dự án của quốc gia. Năm 2017 có 1 dự án đạt giải tư. Năm 2018, có 01 dự án đạt giải 3 cũng là giải duy nhất của đoàn Việt Nam. Trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế 2018 tại Romania, Hải Phòng có 2/2 thí sinh tham dự đều đoạt Huy chương, gồm: 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Trong kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế 2018 tại Iran, Hải Phòng có 1 học sinh tham dự và đoạt Huy chương Vàng. Với kết quả trên đã kéo dài chuỗi thành tích nhiều năm liên tục Hải Phòng có học sinh đoạt giải quốc tế.

Để có được những thành tích đáng tự hào trên, đó là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng cho sự miệt mài phấn đấu không ngừng cũng như khẳng định trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang của mình. Chính sự cống hiến thầm lặng của các thầy cô đã góp phần tạo nên những thanh niên, học sinh tiêu biểu có đầy đủ tài, đức và lý tưởng cao đẹp phục vụ cho sự nghiệp hội nhập và phát triển của thành phố.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn